Fundacja Canituus

20-239 Lublin

ul. Dziewanny 13/36

tel. 504 248 941, 501 234 700

e-mail: fundacja@canituus.org.pl

Zoopsycholog

Psycholog zwierząt

Najważniejszą zasadą w terapii jest określenie motywów postępowania zwierzęcia, konsekwencji jego zachowania oraz czynników wzmacniających określone zachowanie. Takie podejście pozwala nam stosować skuteczne metody terapii, indywidualnie dobranej do każdego osobnika.

Porad w zakresie psychologii i zachowania zwierząt udziela dr hab. Iwona Rozempolska-Rucińska – adiunkt na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Z wykształcenia jest zootechnikiem i psychologiem zwierzęcym. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła kończąc kierunek zootechniczny na macierzystej uczelni, a następnie uzyskując stopień doktora o specjalności genetyka i metody doskonalenia zwierząt. Wykształcenie zoopsychologiczne to efekt ukończenia Europejskiego Studium Psychologii Zwierząt oraz Studiów Podyplomowych z Psychologii Zwierząt prowadzonych przez Instytut Psychologii PAN w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zoopsychologów, Polskiego Towarzystwa Etologicznego oraz biegłym sądowym z zakresu psychologii zwierząt. Uzyskała również certyfikat akredytowany przez COAPE (Centre of Applied Pet Ethology) uprawniający do prowadzenia Szkoły dla Psów.

Działalność naukowo-badawcza dotyczy głównie zagadnień związanych z genetycznym uwarunkowaniem cech użytkowych i behawioralnych różnych gatunków zwierząt oraz analizą emocji i zachowań. Poza tym jako wykładowca akademicki prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu genetyki, metod hodowlanych, hodowli ptaków ozdobnych i egzotycznych, a także z psychologii zwierząt i terapii behawioralnych. Prywatnie jej pasją są zwierzęta, te małe i te duże, a przede wszystkim te niechciane i odrzucane przez innych. Pod fachowym okiem odzyskują radość życia, uczą się od nowa ufać człowiekowi i nawet tak jak 14-letnia Mikusia poznają jeszcze smak zabawy.

Telefon kontaktowy: 603 478 574.

Strzałka do góry