Fundacja Canituus

20-239 Lublin

ul. Dziewanny 13/36

tel. 504 248 941, 501 234 700

e-mail: fundacja@canituus.org.pl

Cele Fundacji Canituus

  • promowanie zooterapii jako metody rehabilitacji,
  • wspomaganie rozwoju, zmniejszanie dysfunkcji i poprawa komfortu życia osób zdrowych i chorych,
  • promowanie dobrych praktyk oraz aktualnej wiedzy i metod pracy z zakresu animaloterapii,
  • propagowanie wprowadzania zwierząt w celach terapeutycznych do różnych typów placówek służby zdrowia, ośrodków rehabilitacyjnych, ośrodków wychowawczych, ośrodków odwykowych i wszelkich innych placówek,
  • prowadzenie prac badawczych z zakresu kynoterapii,
  • tworzenie standardów pracy kynoterapeutycznej w zgodzie z najnowszą wiedzą i najlepiej pojętym interesem wszystkich jej uczestników,
  • propagowanie i prowadzenie działalności w zakresie kształtowania właściwych postaw do zwierząt.
Strzałka do góry